Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

MŁODZIEŻOWA GRUPA INICJATYWNA

Grupa ta powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 15-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

Przygotuj i składaj wniosek (min. 5 osób) – tylko formularz elektroniczny dostępny pod linkiem:

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

Żeby prawidłowo złożyć wniosek i dokończyć wysyłanie formularza, należy dołączyć do niego skan listy poparcia podpisanej przez 10 osób.

[Wzór wniosku o realizację inicjatywy]

[Lista poparcia inicjatywy]

W czasie realizacji zadania należy promować, informować oraz angażować jak największą liczbę osób do działania. Pamiętajcie by korzystać z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram oraz TikTok.

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

Inicjatywą zgłoszoną do realizacji w ramach Projektu, może być każde działanie, które bez względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, przyczyni się do osiągnięcia celów Projektu, w szczególności z uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 25 lat obrony województwa opolskiego. Inicjatywami mogą być wydarzenia, konkursy, zawody, zajęcia itp.