Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

MŁODZIEŻOWA GRUPA INICJATYWNA

Grupa ta powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 15-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej grupy składającej wniosek o realizację inicjatywy.

Przygotuj i składaj wniosek (min. 5 osób) – formularz elektroniczny dostępny pod linkiem:

Elektroniczny formularz zgłoszenia inicjatywy

Żeby prawidłowo złożyć wniosek i dokończyć wysyłanie formularza, należy dołączyć do niego skan listy poparcia podpisanej przez 10 osób.

[Lista poparcia inicjatywy]

W czasie realizacji zadania należy promować, informować oraz angażować jak największą liczbę osób do działania. Do woli korzystajcie przy tym z mediów społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram oraz TikTok. Nie zapomnijcie dodać #Opolskiedlamlodziezy

MŁODZIEŻOWE INICJATYWY

Inicjatywą zgłoszoną do realizacji w ramach Projektu, może być każde działanie, które bez względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, przyczyni się do osiągnięcia celów projektu, w szczególności z uwzględnieniem tematyki związanej z jubileuszem 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Inicjatywami mogą być:

  • warsztaty i szkolenia,
  • gry, zawody i turnieje,
  • spotkania, zajęcia, prelekcje,
  • festiwale i kina plenerowe,
  • konkursy,
  • wycieczki i wędrówki,
  • murale oraz wystawy

… i wiele, wiele innych!