Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Załączniki do realizacji projektu „Opolskie dla młodzieży”.

1

 Regulamin projektu

 Regulamin (PDF)

2

 Lista poparcia Inicjatywy

 Lista (PDF)

 Lista (word)

3

 Klauzula RODO

 RODO (PDF)

 RODO (word)
5  Porozumienie o współpracy  Porozumienie o współpracy (PDF)   Porozumienie o współpracy (word)
6  Instrukcja postepowania w trakcie realizacji Inicjatywy  Instrukcja postepowania (PDF)  Instrukcja postepowania (word)
7  Lista uczestników Inicjatywy  Lista uczestników Inicjatywy (PDF)  Lista uczestników Inicjatywy (word) 
8  Kosztorys Inicjatywy  Kosztorys Inicjatywy (PDF)  Kosztorys Inicjatywy (word)
9  Harmonogram Inicjatywy  Harmonogram Inicjatywy (PDF)  Harmonogram Inicjatywy (word)
10  Sprawozdanie z przeprowadzonej Inicjatywy  Sprawozdanie (PDF)  Sprawozdanie (word)
11  Protokół użyczenia sprzętu
 Protokół użyczenia (PDF)  Protokół użyczenia (word)
12  Lista pokwotowań nagród  Lista pokwitowań nagród (PDF)  Lista pokwitowań nagród (word)
13  Deklaracja użyczenia sprzętu  Deklaracja użyczenia (PDF)  Deklaracja użyczenia (word)
14  Zgoda rodziców (dla osób w wieku 16-17 lat)
 Zgoda rodziców (PDF)  Zgoda rodziców (word)
15  Oświadczenie zleceniobioorcy  Oświadczenie zleceniobiorcy (PDF)  Oświadczenie zleceniobiorcy (word)
16  Delegacja sędziowska  Delegacja sędziowska (PDF)  Delegacja sędziowska (word)
15  Karta oceny merytorycznej  Karta oceny merytorycznej (PDF)  Karta oceny merytorycznej (word) 
15  Karta oceny formalnej  Karta oceny formalnej (PDF)  Karta oceny formalnej (word)  
16  Logotypy  Logo (PNG)  Logo (JPG)